ניתוח סדרות על פי שיטת האקורדיון

פרק 12 - How to with John Wilson המדריך לחיים בניו יורק

Episode Summary

ניתוח מבני של הסדרה הדוקומנטרית המדריך לחיים בניו יורק על פי התיאוריה התסריטאית לפיתוח סדרות שיטת האקורדיון, מנחה עדי תשרי aditishrai.com