ניתוח סדרות על פי שיטת האקורדיון

פרק 6 - Rick and Morty ריק ומורטי

Episode Summary

ניתוח הסדרה ריק ומורטי עפ"י שיטת האקורדיון - פרטים נוספים על השיטה באתר aditishrai.com

Episode Notes

התיאוריה של דן הרמון יוצר הסדרה 

https://screencraft.org/2018/10/08/how-screenwriters-can-use-dan-harmons-circle-theory-of-story/#:~:text=Harmon%20later%20began%20to%20share,Divide%20the%20circle%20again%20horizontally.